داستان و حکایت: داستان ها و حکایت های کوتاه سلام وبلاگ داستان و حكایت با گنجینه ای بزرگ از داستان ها و حكایت های زیبا با طبقه بندی الفبایی در خدمت شماست. این وبلاگ شامل انواع داستانهای تاریخی، تربیتی، اجتماعی، آموزشی، عاشقانه، طنز و .... هر روز آپدیت می شود. امیدوارم كه مورد قبول شما خوبان قرار گیرد در صورت تمایل لینك كنید و حتی الامكان كد لوگوی ما را در وبتون بگذارید و خبر دهید تا من هم وبلاگ شما را لینك كنم. http://parcha.mihanblog.com http://parcha.mihanblog.com 2017-01-16T12:51:46+01:00 text/html 2016-12-14T17:15:14+01:00 parcha.mihanblog.com داستان آخرین آغوش http://parcha.mihanblog.com/post/1956 <p class="postbody" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red; mso-bidi-language:FA" lang="FA">داستان آخرین آغوش</span></strong></p> <p class="postbody" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:black; mso-bidi-language:FA;font-weight:normal" lang="FA">در حادثه سقوط ساختمانی که محل کار کارگران تولیدی پوشاک در داکای بنگلادش بود، صدها نفر زیر آوار قربانی شدند.</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:black; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <p class="postbody" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:black; mso-bidi-language:FA;font-weight:normal" lang="FA">در مورد این حادثه مقاله های زیادی نوشته شده است و بحث های زیادی</span></strong><span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:black;mso-bidi-language:FA" lang="FA"> <strong><span style="font-family:Tahoma;font-weight:normal">در مورد سرمایه داری و استعمار نوین شرکت های بزرگ، استانداردهای کار و اصول اخلاقی در گرفته است، اما همه اینها شاید به اندازه این عکس که در تازه ترین شماره نسخه بین المللی تایم منتشر شده، تأثیرگذار نباشند.</span></strong></span></p> <p class="postbody" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; color: black; font-weight: normal;" lang="FA">&nbsp;</span></strong><img alt="http://1pezeshk.com/wp-content/pics/2013/05/05-08-2013-06-26-47-PM.jpg" src="http://1pezeshk.com/wp-content/pics/2013/05/05-08-2013-06-26-47-PM.jpg"></p> <br> text/html 2016-11-17T11:35:30+01:00 parcha.mihanblog.com داستان آتش گرفتن خانه http://parcha.mihanblog.com/post/1955 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma; color:red" lang="AR-SA">داستان آتش گرفتن خانه</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مردی زیر باران از دهكده كوچكی می گذشت. خانه ای دید كه داشت می سوخت و مردی را دید كه وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مسافر فریاد زد: هی، خانه ات آتش گرفته است! </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مرد جواب داد: میدانم.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مسافر گفت: پس چرا بیرون نمی آیی؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مرد گفت: آخر بیرون باران می آید. مادرم همیشه می گفت اگر زیر باران بروی، سینه پهلو می كنی.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:center;line-height:150%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma; color:#3366FF" lang="AR-SA">خردمند كسی است كه وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترك کند.</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:left;line-height:150%" align="right"><b><span style="font-size:9.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma; color:red" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>زائوچی</span></b></p> داستان آتش گرفتن خانه، داستان، داستانک، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده<br> text/html 2016-10-19T07:18:15+01:00 parcha.mihanblog.com داستان آتش بر فراز کوه http://parcha.mihanblog.com/post/1954 <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red" lang="FA">داستان آتش بر فراز کوه</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA">مردم حبشه می‌گویند که در روزگار قدیم در شهر« آدیس‌آبابا» جوانی بود به نام «آرحا». این جوانک اصلاَ اهل« کوراج» بود و وقتی از ده به شهر آمده بود به خدمت تاجر متمولی به نام« هاپتوم هاسی» در‌آمده بود. « هاپتوم هاسی» چنان ثروتمند بود که می‌توانست هر چه را که دل بخواهد با پول بخرد. این مرد غالباَ هم حوصله‌اش سر می‌رفت زیرا هر چه عیش و عشرت در دنیا وجود داشت آزموده بود و دیگر در این دنیا هیچ تنعم و طرب تازه‌ای نبود که خاطر او را به خود مشغول بدارد. یک شب سرد زمستانی که بادهای سخت در جلگه می‌وزید هاپتوم به نوکرش« آرحا» فرمان داد که هیزم بیاورد و بخاری را آتش بکند.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA">وقتی کار آرحا تمام شد هاپتوم این‌طور گفت:</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span>«</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA">آدمیزاد در برابر سرما چقدر مقاومت دارد؟ نمی‌دانم آیا کسی می‌تواند یک شب سرد زمستانی از سر شب تا صبح سر قله مرتفع کوه « این‌توتو» در برابر وزش بادهای سخت دوام بیاورد؟ و تا صبح بی‌هیچ پوشش گرم و لباسی همان‌جا بیتوته کند و نمیرد؟»</span></p> text/html 2016-10-07T19:27:36+01:00 parcha.mihanblog.com داستان آدم هفت خط http://parcha.mihanblog.com/post/1953 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red" lang="AR-SA">داستان آدم هفت خط</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">ما معمولاً عادت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">داریم در توصیف اشخاص زیرک و باهوش و اکثراً رند و مکار از اصطلاح آدم هفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خط استفاده کنیم. اما چرا؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">روایتی درمورد ریشۀ تاریخی اصطلاح "هفت خط</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span>" </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">وجود دارد. این روایت بر می‌گردد به آئین شرابخواری در حضور پادشاه در دوران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">ساسانیان.</span></p> <br> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">در آن زمان پیمانه‌های ظریف و زیبایی از شاخ گاو یا بزکوهی درست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">می‌کردند که چون پایه نداشته است کسی نمی‌توانسته آن را روی زمین یا میز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">بگذارد و از نوشیدن شرابِ ریخته شده در پیمانه‌اش طفره برود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">از این رو</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دارندۀ جام مجبور بوده است محتویات آن را لاجرعه سربکشد. اما برای اینکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">کسی بیش از اندازۀ ظرفیت خود باده گساری نکند و از سرِ مستی با حرکت و یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">گفتار خود، احترام و شأن مجلس شاهانه را از بین نبرد، هر کدام از مدعوین،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پیمانه (شاخ) مخصوص خود را داشته که به جهت تعیین میزان توانایی او در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">باده‌ گساری خطی در داخل آن شاخ کشیده شده بوده که ساقی برای دارنده پیمانه فقط تا حدِ همان خط، شراب در پیمانه‌اش می‌ریخته است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">به مرور زمان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">تمامی پیمانه‌های شراب را با هفت خط، مشخص و درجه‌بندی کردند. در مجالسی که پادشاه حضور داشته است، میهمانان معمولاً از 3 تا 6 خط شراب می‌نوشیده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">اند. اما بوده‌اند افرادی که " لوطی" نیز خوانده می‌شده‌اند که تا 7 خط را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">شراب می‌نوشیدند بدون آن که حالتی مستانه در آنها ظاهر شود که در پی آن دست</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">به حرکاتی بزنند که موجب هتکِ حرمتِ حضور پادشاه در مجلس بشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span> <span lang="AR-SA">این</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">قبیل افراد را "هفت خط" می‌نامیده‌اند، یعنی که آنها افرادی صاحب ظرفیت و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">زرنگ بوده و به کلیه رموز و فنون شرابخواری تسلط کامل داشته‌اند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">این اصطلاح به مرور زمان جنبه عام و مَجازی پیدا کرده و در فرهنگ عامه به افراد باهوش و زیرک و مرد رند "هفت خط" اطلاق گردیده است.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">اضافه می‌شود که هر یک از خطوط هفتگانه جام شراب، اسم ویژۀ خود را داشته است</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط مزور - کمترین میزان شراب در جام</span></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط فرودینه</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط اشک</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;color:#3366FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط ازرق (خط شب، خط سیاه یا خط سبز) این خط کاملاً در وسط پیمانه بوده و خط اعتدال در شرابخواری محسوب می‌گردیده است.</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">5-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط بصره</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">6-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط بغداد</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-right:36.0pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;text-indent:-18.0pt;line-height:150%; mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 36.0pt"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: Tahoma;color:#3366FF"><span style="mso-list:Ignore">7-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><span dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF" lang="AR-SA">خط جور که لب پیمانه بوده و جام بیش از آن جا نداشته است.</span></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:#3366FF"></span></b></p> text/html 2016-08-12T02:21:23+01:00 parcha.mihanblog.com داستان الهه ی عشق و باروری http://parcha.mihanblog.com/post/1952 <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red" lang="FA">داستان الهه ی عشق و باروری</span></b></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA">درویشان مولویّه معتقدند که پیامبر اکرم(ص)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA">اسراری را به علی(ع)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA">در خلوت بیان فرمود و تأکید کرد که علی(ع)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA">این اسرار را فاش نکند. روزی که علی(ع)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA">از تحمل آن اسرار بس بی تاب گشته بود، به صحرا رفت و سر خود را در چاهی فرو برد و آن رازها را یکایک باز گفت. در این حال، کف ها از دهان آن حضرت بر آب چاه فرو ریخت. پس از چند روز نی ای از آن چاه رویید و روز به روز بزرگ تر شد. چوپانی که از آن جا می گذشت، آن نی را سر بُرید و چند سوراخ کرد و نی را بر لب نهاد و بنواخت، چنان که هرکس آواز نی او را می شنید، <strong><span style="font-family:Tahoma">می گریست و از خود بی خود می شد</span></strong></span><span dir="LTR"></span><strong><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span>.</span></strong><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA">در افسانه های درویشان و تعزیه خوان ها آمده است که در روز واقعه ی کربلا درویشی کشکول خود را از آب پُر کرد و به یاری حضرت امام حسین(ع)</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA">رفت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">امام حسین(ع)</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA">آب را از درویش نپذیرفت و گفت که تشنگی را خود پذیرفته است؛ و به درویش فرمود که آب کشکول را بر زمین بریزد. درویش آب ها را بر زمین ریخت و آنگاه زمین را پر از زر و جواهر دید.</span></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed">&nbsp;داستان، داستانک، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده<br><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma" lang="FA"></span><span dir="LTR"></span></p> text/html 2016-06-23T04:21:02+01:00 parcha.mihanblog.com حکایت روزه خواری http://parcha.mihanblog.com/post/1951 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma;color:red" lang="AR-SA">حکایت روزه خواری</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">در ماه رمضان چند جوان پیر مردی را دیدند که یواشکی غذا می خورد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">به او گفتند: ای پیر مرد مگه روزه نیستی؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پیرمرد گفت: چرا روزه هستم فقط آب و غذا می خورم جوانان خندیدند و گفتند واقعا؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پیرمرد گفت: بلی، دروغ نمی گویم، به کسی بد نگاه نمی کنم، کسی را مسخره نمی کنم، با کسی با دشنام سخن نمی گویم، کسی را آزرده نمی کنم، چشم به مال کسی ندارم و ...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">بعد پیرمرد به جوانان گفت آیا شما هم روزه هستید؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">یکی از جوانان درحالی که سرش را پایین نگهداشته بود به آرامی گفت خیر ما فقط غذا نمی خوریم.</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2016-06-05T04:03:26+01:00 parcha.mihanblog.com حکایت مرگ و زندگی http://parcha.mihanblog.com/post/1950 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%" align="center"><font color="#FF0000"><b><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">حکایت مرگ و زندگی</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">گویند صاحب دلی، وارد جمعی شد.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">حاضرین همه او را شناختند و از او خواستند که پس از انجام کارهایش آنان را پندی گوید.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">پذیرفت.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">کارهایش که تمام شد همگی نشستند و چشم‌ها به سوی او بود.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">مرد صاحب دل خطاب به جماعت گفت:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">ای مردم ! هر کس از شما که می داند امروز تا شب خواهد زیست و نخواهد مرد، برخیزد!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">کسی برنخاست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">گفت: حالا هر کس از شما که خود را آماده مرگ کرده است، برخیزد!</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">باز کسی برنخاست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">گفت: شگفتا از شما که به ماندن اطمینان ندارید و برای رفتن نیز آماده نیستید!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%">حکایت، حکایت کوتاه، حکایت آموزنده، حکایت های کوتاه، حکایت های آموزنده، حکایات کوتاه و آموزنده <br><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma"></span></p> text/html 2016-05-28T03:05:40+01:00 parcha.mihanblog.com داستان های کوتاه به ترتیب الفبا http://parcha.mihanblog.com/post/1949 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">داستان های کوتاه به ترتیب الفبا</span></b><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/35"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف آ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>43</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/36"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف الف <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>77</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/37"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ب <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>46</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/38"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف پ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>74</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/39"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>42</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/40"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ث <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/41"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ج <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>14</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/42"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف چ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>11</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/43"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ح <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>15</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/44"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف خ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>35</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/45"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف د <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>94</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/47"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>39</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/48"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ز <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>27</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/50"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف س <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>34</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/51"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ش <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>45</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/52"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ص <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>10</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/54"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ط <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>13</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/55"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ظ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/56"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ع <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>52</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/57"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف غ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>6</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/58"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ف <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/59"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ق <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/60"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ک <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>40</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/61"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف گ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>22</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/62"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>14</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/63"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف م <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>120</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/64"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ن <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>33</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/66"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>17</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/65"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>11</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; &nbsp; </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/67"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان كوتاه - حرف ی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>8</span></a></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><br>داستان، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده، داستانهای کوتاه، داستانهای آموزنده</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><br><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/67"><span dir="RTL" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2016-05-28T02:48:31+01:00 parcha.mihanblog.com حکایت های کوتاه به ترتیب الفبا http://parcha.mihanblog.com/post/1948 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">حکایت های کوتاه به ترتیب الفبا</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family: Tahoma;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/1"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف آ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>13</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/2"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف الف <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>52</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/3"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ب <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>39</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/4"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف پ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>25</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/5"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ت <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>26</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/6"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ث <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/7"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ج <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>30</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/8"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف چ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>6</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/9"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ح <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>21</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/10"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف خ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>36</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/11"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف د <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>45</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/12"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ذ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/13"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ر <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>18</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/14"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ز <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>20</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/16"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف س <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>26</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/17"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ش <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>21</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/18"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ص <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>8</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/19"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ض <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>1</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/20"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ط <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>4</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/22"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ع <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>36</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/23"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف غ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>2</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/24"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ف <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>14</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/25"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ق <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>11</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/26"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ک <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>15</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/27"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف گ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>14</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/28"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ل <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>10</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/29"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف م <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>51</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/30"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ن <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>36</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/32"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ه <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>7</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/31"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف و <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>8</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 200%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/33"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">حكایات كوتاه - حرف ی <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>4</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></a></span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:200%;font-family:Tahoma"></span></b></p> <br><div align="center">حکایت، حکایت کوتاه، حکایت آموزنده، حکایت های کوتاه، حکایت های آموزنده، حکایات کوتاه و آموزنده <br><br><br></div><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2016-05-27T03:04:11+01:00 parcha.mihanblog.com داستان ها و حکایت های کوتاه سری سی و ششم http://parcha.mihanblog.com/post/1947 <div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="2"><b><i><br></i></b></font></span></div><div id="tagBank" class="clearfix" align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="2"><b><i><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1908" title=" داستان آتش بر فراز کوه">داستان آتش بر فراز کوه</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1907" title=" داستان آب كوثر">داستان آب كوثر</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1906" title=" داستان اثبات عشق ">داستان اثبات عشق </a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1905" title=" حکایت سخنرانی براد پیت در مراسم اسکار در مورد زندگی خصوصی اش">حکایت سخنرانی براد پیت در مراسم اسکار در مورد زندگی خصوصی اش</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1904" title=" حکایت بز ملانصیرالدین">حکایت بز ملانصیرالدین</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1902" title=" حكایت قضاوت حضرت علی">حكایت قضاوت حضرت علی</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1900" title=" داستان استجابت دعا">داستان استجابت دعا</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1899" title=" حکایت از شایعه بترسید">حکایت از شایعه بترسید</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1898" title=" حكایت یا بخشنده باش یا آزادمرد">حكایت یا بخشنده باش یا آزادمرد</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1897" title=" حكایت محرومیت اهل كمال از زینتهاى دنیا">حكایت محرومیت اهل كمال از زینتهاى دنیا</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1896" title=" حكایت نیكى به بدان">حكایت نیكى به بدان</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1895" title=" حكایت صبر لقمان در سؤال نكردن">حكایت صبر لقمان در سؤال نكردن</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1894" title=" حكایت آموختن خاموشى از حیوانات">حكایت آموختن خاموشى از حیوانات</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1893" title=" حكایت اعتدال در نیكى"> حكایت اعتدال در نیكى</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1892" title=" حكایت دعواى خنده آور یهودى و مسلمان">حكایت دعواى خنده آور یهودى و مسلمان</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1891" title=" حکایت انیشتین فراموشکار">حکایت انیشتین فراموشکار</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1890" title=" حکایت باخت سنگین کاسپارف">حکایت باخت سنگین کاسپارف</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1889" title=" حکایت ﺳﺮ ﺧﺮ">حکایت ﺳﺮ ﺧﺮ</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1888" title=" داستان کودک با هوش">داستان کودک با هوش</a><br><br><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/1887" title=" حکایت ناصرالدین شاه و درباریانش">حکایت ناصرالدین شاه و درباریانش</a></i></b></font></span><br><br>داستان، داستان کوتاه، داستان آموزنده، داستان های کوتاه، داستان های آموزنده، داستانهای کوتاه، داستانهای آموزنده<br><div id="tag_7"><br></div></div><div align="center">حکایت، حکایت کوتاه، حکایت آموزنده، حکایت های کوتاه، حکایت های آموزنده، حکایات کوتاه و آموزنده </div>